2020 година

статистически таблици първо полугодие на 2020 година [xls]

 

2019 година

статистически таблици първо полугодие на 2019 година [xls]

статистически таблици 2019 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2019 година [doc]

 

2018 година

статистически таблици първо полугодие на 2018 година [xls]

статистически таблици 2018 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2018 година [doc]

 

2017 година

статистически таблици първо полугодие на 2017 година [xls]

статистически таблици 2017 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2017 година [doc]

 

2016 година

статистически таблици първо полугодие на 2016 година [xls]

статистически таблици 2016 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2016 година [doc][ppt]

 

2015 година

статистически таблици първо полугодие на 2015 година [xls]

статистически таблици по съдии първо полугодие на 2015 година [xls]

статистически таблици 2015 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2015 година [doc][ppt]

 

2014 година

статистически таблици първо полугодие на 2014 година [xls]

 статистически таблици 2014 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2014 година [doc][ppt]

 

2013 година

статистически таблици първо полугодие на 2013 година [xls]

статистически таблици 2013 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2013 година [doc][ppt]2012 година

статистически таблици първо полугодие на 2012 година [xls]
статистически таблици 2012 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2012 година [doc][ppt]

Анализ и дискусия по основните групи дела на Административен съд Шумен, образувани и водени във връзка с оспорване на актове, издадени от действащите на територията на Шуменска област органи на областната и общинските администрации, както и на общинските съвети [doc]

 

2011 година

статистически таблици първо полугодие на 2011 година [xls]

статистически таблици 2011 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2011 година [doc][ppt

 

2010 година

статистически таблици първо полугодие на 2010 година [xls]

статистически таблици 2010 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2010 година [doc][ppt

 

2009 година

статистически таблици първо полугодие на 2009 година [xls]

статистически таблици  2009 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2009 година [doc][pdf][pps

 

2008 година

статистически таблици първо полугодие на 2008 година [xls]

статистически таблици  2008 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2008 година [doc][pdf]

 

2007 година

статистически таблици първо полугодие на 2007 година [xls]

статистически таблици  2007 година [xls]

годишен доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2007 година [doc][pdf]