П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 29.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив.В.

 Прокурор: Яна Николова при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 Административно дело414 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 Ищецът, К.И.С. - редовно призована, се явява лично и  с адв.Д.от ШАК, редовно упълномощен отпреди.

 Ответната страна, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София - редовно призована, не се явява представител.   

 За контролиращата страна Окръжна прокуратура, гр.Шумен - редовно призована, се явява прокурор  Яна Николова.

 Вещото лице д-р Д.Л.К. – редовно призован, се явява лично. 

 Адв. Д. - Да се даде ход на делото. Запознат съм с писменото становище на ответната страна.

 Прокурорът – Моля да се даде ход на делото.

 Депозирано е писмено становище от С.С. - старши юрисконсулт в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Варна, където се посочва, че е в невъзможност да се яви в съдебно заседание, но моли да бъде даден ход на делото. Изразява становище по отношение на експертизата и по същество на спора. 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че на 22.01.2021г. е депозирана уточнителна молба, с която се представят допълнително документи от медицинското досие на И.П., части от личната амбулаторна карта, рентгенови снимки. 

Адв. Д. – Нямам възражения да се приемат представените доказателства, както и изисканото досъдебно производство. 

 Прокурорът -  Не възразявам да бъдат приети.

 Съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представените с уточнителна молба рег.№ДА-01-269/22.01.2021г. от ответната страна писмо рег.№ 101/15.01.2021г. от затвора гр. Варна с приложени  лична амбулаторна карта на И.К.П. и 2 бр. рентгенови снимки, справка за дадени обезболяващи и антибиотици от 31.05.2019г., епикриза на И. П. от 27.02.2004г., епикриза на И. П. от 12.04.2008 г., изследване № 11125/04.04.2008г., компютърна томография от 13.03.2007г., компютърна томография от 25.08.2008г., епикриза на И. П. от 04.03.2008 г., епикриза на И. П. от 14.08.2017 г., епикриза на И. П. от 14.08.2018 г.;

 -Представения от процесуалния представител на ищеца с молба от 28.04.2021г. формуляр за досие на И.К.П. Досие № 551/2015г.;

 -Представените с придружително писмо рег.№ДА-01-330/27.01.2021г. материали по ДП №956/2020г. по описа на 03 РУ- Варна, ведно с копие на Постановление за прекратяване на досъдебно производство по пр.пр.№11569/2020г. на Районна прокуратура –Варна. 

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА писмени  становища от ответника с рег.№ ДА-01-622/22.02.2021г. и рег.№ДА-01-1332/26.04.2021г., както и молба от процесуалния представител на ищеца рег.№ДА-01-1367/28.04.2021г.

 Във връзка с определение на съда, с което се изисква в цялост отново  медицинското досие на И. П. от ответника, е депозиран отговор на 08.02.2021г., че то вече е представено.   

 Адв. Д. – Запознат съм с тези доказателства.

 Прокурорът – Запозната съм с тези доказателства. 

 Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема неговата самоличност.

 Д.Л.К. - 36 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните, кардиолог и инвазивен кардиолог в УМБАЛ „Света Марина“- Варна.   

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  

 Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 Вещото лице Д. К. – Поддържам даденото заключение. Представям като приложение към експертизата си амбулаторен лист №007491/01.06.2020г., който не видях в медицинското досие, приложено по делото. Срещнах се с д-р Р.в, който е личен лекар в затвора и де факто някои факти са взети лично от него, както и този амбулаторен лист, който допълнително съм приложил към експертизата. Запознах се с медицинското досие на лицето, приложено е цялото досие. Допуснал съм техническа грешка на стр. 3 от експертизата, справката за даваните лекарства от Затвора –Ловеч и ЗО „Атлант“ датата е от 01.05.2018г. до 31.05.2019г., а не както съм написал от 01.05.2008г.  Другата грешка е на стр. 5, по изискания документ от амбулаторен преглед, ръстът е 188см, а не 178 см. В амбулаторния лист пише 188, аз съм написал 178 см. По амбулаторния лист има описана кардиограма, но самата кардиограма не съм видял. Фактът, че е описана значи, че е правена, но не знам какво се е случило със самата кардиограма. Де факто има описани подробности, които няма как да се напишат, ако не е направена кардиограма. На хартиен носител не съм виждал кардиограма. В затвора - Варна ми дадоха конкретни документи, папка не съм виждал. Имаше документи, които ми изпрати доктор Р. от затвора, книгата, която са копирали, справка от психиатърката с прегледи, които е правила. Психиатърката не му е правила кардиограма. Няма други кардиограми по делото, по делото няма нищо като кардиограма. Теглото от 75 кг. е по амбулаторния лист, каквото е записано, това съм писал. Придържал съм се към документацията. В лявата колонка на амбулаторния лист, представен в днешното съдебно заседание, това са пуснати кодове за кръвни изследвания. Кодовете са за кръвна картина и биохимия. По думи на д-р Р. лицето е отказало да даде кръв и си е тръгнал. Няма пускани нито от Ловеч, нито от ЗО „Атлант“ други кръвни или биохимични изследвания. Единствените, които са били пуснати са от Затвора –Варна и те не са направени. В протокола от аутопсия е описан стар инфаркт долен. Аз като кардиолог мога да кажа, че доста често имаме такава патология – долни инфаркти. Това е пак инфаркт на миокарда, но от долната страна на сърцето. Сърцето има няколко стени и това е точно в зоната на долната, на  задна стена на сърцето, където е дясна артерия, където кръвоснабдява долната страна. Много често, и в моята практика, сме виждали запушена безсимптомно дясна артерия, много често е безсимптомно. По принцип човекът може да е бил без симптоми, може да е реканализирал спонтанно и да е останал цикатрикс от стар инфаркт. Такъв вид запушване при едно стандартно ежегодно извършване на кардиограми не винаги може да бъде констатирано. Ако е реканализирано може да има остатъчни, съвсем малки отклонения в кардиограмата, които може и да не се забележат, не винаги остават. Трябва да е с много голяма зона, че да има типичния Q забетц, но това са само предположения, не сме виждали. Докторът от затвора е писал нормална кардиограма, не се е усъмнил, че може да има нещо. Не съм видял кардиограма, не мога да коментирам. При един ежегоден скрининг, при взимане на кръв е възможно при проследяване да се видят холестеролните нива, да се прецени точно де факто в какъв риск попада човекът за сърдечносъдови инциденти. Съгласно нивата на холестероловите нива, общия холестерол LDL може вече да се прецени дали е нисък, умерен или пък много висок риск. Не съм се натъквал на такива изследвания в приложената документация, той няма изследвания на кръв. Даже от „Пирогов“ епикризите, мисля че там не са изследвали холестерол, защото са много специализирани. Посочената дата 16.12.2020г. на „Медицинска справка“ на стр. 3 от експертизата е датата на издаване на самата справка, след като е били изискана, а не че е бил жив тогава. Не мога да кажа по какъв повод е изготвена тази справка. Сигурно по Ваше запитване от съда, за документацията по делото са изготвили медицинската справка. Справката не е документ за освидетелстване на пациент, просто това е датата когато е издадена справката. Някои от изписваните на И.П. лекарства от психиатъра са антидепресанти, които биха удължили QT интервала, но само при предозиране и те създават проблеми със сърдечния ритъм. Тритикото общо взето създава, Геродорм също. Той е приемал антидепресанти и хапчета за сън, така да ги наречем, които чисто теоретично биха могли, при превишаване на дозите, да удължат QT интервала, което би спомогнало за злокачествени камерни аритмии. Ако е бил с предозиране на тези лекарства, той е щял да усети някакъв вид аритмия, прескачане на сърцето и т.н.    Това е само при предозиране, те удължават този интервал на проводната система. За аутопсията не говорим, защото много неща се откриват пост фактум при аутопсия. Става въпрос за приживе, че пациентът не е имал оплаквания от сърдечно-съдова система, като да има някъде документирани данни по делото. Няма документирано нищо такова, той е тренирал и е искал да започне работа, по свидетелски показания. Не съм видял някъде по документацията по делото да има придружаващи заболяване, някъде някой да е описал исхемична болест или някъде сърдечни. За установяване на исхемична болест първо пациентът трябва да има оплаквания, съответно да се премине към неинвазивни методи – тест натоварване или холтер, и след това към инвазивен метод – коронарна ангеография. С кръвни изследвания не може да се установи исхемична болест, може да се установи само рисковия профил на пациента. Исхемичната болест се дели на два типа  -  имаме остър вариант и хроничен. Хроничният вариант, ако е имало някакво натоварване или при стрес, се проявява като тежест или болка на широка основа в сърдечната област. Може болката да се мести и към ръката и шията със задух и лесна умора. Това е при стабилния вариант на исхемичната болест. При нестабилния – това е нестабилна ангина пекторис, което е и остър коронарен синдром или т. нар. инфаркт. Там също има няколко подразделения, като най-тежката степен е острото запушване на коронарна артерия, което е острия коронарен инфаркт. В случая при аутопсия се установява запушена дясна артерия, наличието на цикатрикс от безсимптомен долен инфаркт, като нов  в зоната на стар, се е отразило с появата на камерна аритмия или камерно мъждене, което се изявява с това хъркане, което го описват и съкилийниците и охраната от затвора, което се появява внезапно, при самото запушване на съда. Получава се разлика в акционните потенциали, в самите електро движения  на клетката и се развива тази малигнена аритмия, при която до 2 минути трябва да се реагира с електрошок. В противен случай пациентите много често загиват. Такива пациенти  много често дори не стигат и до нас. Има симптоматика, която да предшества с дни наред тази проява на инфаркт и тази симптоматика е в спокойно състояние стягане в гърдите, най- вече лек задух. Болката е водещият синдром в покой. Това е при нестабилната форма на исхемичната болест, като такава не срещнах в документацията. Аз също имам амбулаторна практика и при мене идват безсимптомни пациенти с нормална кардиограма, на които по същият начин не бих им започнал някаква терапия, ако нямат нужда, бих ги оставил спокойно без терапия да си спортуват, да се движат активно. Евентуално по  кръвни изследвания бих им назначил, по препоръки на сърдечните дружества,  статин. Ако е пушач, като лицето и с висок холестерол, може да се назначи статин и аспирин. Това е за първична профилактика. Високият холестерол се установява само при кръвни изследвания. Ако е взимана в предходни години кръв може да се установи дали има висок холестерол или няма, но пак казвам той е бил абсолютно безсимптомен, без оплаквания. Това го разбрах от доктора на затвора – Варна, от документацията. Никъде не се споменава да има оплакване от сърдечносъдова система. Не винаги това може да се установи от кардиограма. Дори и при патологична кардиограма, когато аз съм правил коронарна ангиография, не съм намирал патология. Не винаги кардиограмата може да каже 100 % има ли, няма ли проблем. Кръвта, високият холестерол служи за изчисляване на рисковата стратификация на пациента, за това е важно, но за превенция  общо взето може да се каже е на 50%.  Но рискът за развитие на  инфаркт си остава еднакъв както при здрави хора, така и при болни. Няма установена причина точно кога ще се появи и дали ще се появи инфаркт. Тези мои думи са подкрепени от Европейското дружество по кардиология. Имаме ръководства за това всяка година. При Българския медицински стандарт е описано, че при високорискова стратификация трябва да се премине към превенция на сърдечносъдовите инциденти. Пак казвам, в случая не е изчислена високорисковата стратификация, че да се действа по този вариант, но това означава, че трябва на всеки затворник да изчислят рисковата стратификация.  Лекарската практика в затвора е да се пращат пациенти, когато имат оплаквания, а не на всеки затворник да се прави рискова стратификация и да се започва лечение. Тази рискова стратификация трябва да прави или докторът на затвора или да се прати на кардиолог. Вече кардиологът като назначи назначение, да се изпълнява в затвора тогава. За изчисляване на рискова стратификация е задължително да има биохимичен анализ за изчисляване на холестерола. Амбулаторният лист ми е даден лично от доктора на затвора. В другите документи имената и ЕГН- то отговарят на името и ЕГН- то на лицето.  Този компютър, в който се съхраняват тези амбулаторни листи, не се различава от компютъра на някой друг амбулаторен лекар и всеки пациент, който е прегледан си има амбулаторен лист с неговото име и ЕГН.

 Адв. Д. – Моите уважения към уважаемия съд и към вещото лице, тъй като се натъкнах, тук е видно, че е печатна грешка, която описа вещото лице, че става дума за ръст 1,88 , но килограмите са 75 кг. В приложения към молбата ми формуляр за досие на И.К.П. от него се вижда, че неговият ръст е 1,90, а той е тежал доста повече от 75 кг., пълен и строен - 90 кг. В този смисъл, макар и да твърдят ГДИН, че са представили медицинско досие, това медицинско досие реално не е представено. Нямам повече въпроси. Съгласен съм да бъде приета тази медицинска експертиза.

 Прокурорът -  Един въпрос към вещото лице- на какво отдавате разликата от твърдяното тегло от 90 кг и вписаното в амбулаторния  лист тегло от 75 кг.?

 Вещото лице -  По принцип в този диапазон 188 -190 см. тегло 75-90 кг. се причисляват пациенти с нормално телосложение, аз съм 1,90 и 90 кг. и съм  с нормално телосложение, не се променя рисковата стратификация. Твърде е възможно килограмите да варират, може да е отслабнал, това няма как да го знам. Чисто медицински е възможна редукция на тегло.

 Прокурорът – Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението. 

 Адв. Д. – Тъй като сега се консултирах с моята доверителка, от гледна точка на изводите, моля да не се приема  тази експертиза, тъй като става дума за документ, който не е оттносим към И.К.П.. Тук са различни самите показатели, макар и вещото лице да твърди обратното. Оспорваме експертизата.

 След като съобрази становището на страните, съдът намира представеното в днешно съдебно заседание експертно заключение за обективно и компетентно дадено, като на основание чл.202 ГПК, съдът ще го цени съобразно всички доказателства  по делото, поради което

                                               О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 Приема и прилага заключение по съдебно-медицинска експертиза, като обективно и компетентно дадено, ведно с приложения към него амбулаторен лист №007491/01.06.2020г.

 Да се изплати възнаграждение на вещото лице, съобразно внесения депозит в размер на 500.00 лв.

 Адв. Д. - Предвид факта, че медицинското досие на всеки един затворник, според изискванията на ЗИНЗС, представлява един формуляр, който аз съм посочил като досие в молбата, която приложих преди два дни. А то е един формуляр, който е със снимка на лишения от свобода, с всички негови данни, с всички поставени диагнози и с всички необходими изследвания, кардиограми и всичко останало, което следва затворника при преминаването му от едно пенитенциарно заведение в друго. В случая ГДИН са посочили по делото една изключително неподредена медицинска документация. Искането ми е за ново изискване на медицинското досие на И.К.П., спрямо изискванията на чл. 190 от ЗИНЗС. Това, което те са представили не е медицинското досие на И.К.П., а разхвърляна медицинска документация, която касае и други лишени от свобода.

 Прокурорът – Считам така направеното искане за неоснователно по причина на това, че затворническата администрация е уточнила, че това което има като медицинско досие на лицето, за което се изискват документи, е предоставено в цялост. И път пъти да ги питаме и да искаме, отговорът няма да бъде различен.

  Съдът намира, че по така направеното искане вече има депозиран отговор от ответната страна от 08.02.2021г., в който се посочва, че медицинското досие на И. П. е в цялост.

 Адв. Д. – Нямам друго доказателствено  искане. Това, което съм изискал като такова, щом съдът преценява, че реално е досието на И.К.П., според мен това не е досието на И.К.П., то просто се укрива от тях.  Представям списък на разноските.

 Прокурорът -  Нямам други доказателствени  искания.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА АД №2372/2020г. по описа на ВАдмС,  ведно с приложените към него искова молба и писмени доказателства.

 Приема и прилага списък на разноските, представен от  ищеца.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Д. – От заключението на приетата току що по делото медицинска експертиза е видно, че ГДИН, осъществявайки медицинското обслужване на лишените от свобода, не е представила в медицинското досие, което твърди, че е представила по делото, нито една кардиограма на покойния син на моята доверителка, нито пък едно годно медицинско изследване на кръв и биохимия, от което да стане ясно какви са неговите показатели във всичките пет години, в които той е бил в затвора Ловеч, след това в ЗО „Атлант“ – Троян, което също е към затвора в Ловеч и в затвора Варна, макар и за тия четири месеца, които е бил там до неговата кончина. Липсата на кардиограми, липсата на биохимични изследвания означава, че реално ГДИН е бездействала и не е осигурила едно адекватно медицинско обслужване на сина на моята доверителка, от гледна точка на задълженията на ГДИН ежегодно да извършва медицински изследвания на лишените от свобода, тъй като същите са здравноосигурени лица по смисъла на закона и техните осигурителни вноски се внасят от ГДИН. Това се намира в противоречие с медицински стандарт „Кардиология“. Макар, че вещото лице уточни, че този тип инфаркти не винаги могат да бъдат усетени чрез болка, могат да минат безсимптомно, при един стандартен скрининг на кръв и биохимия, предвид на това нива на холестерола, предвид на това, че синът на моята доверителка е бил пушач, бил е винаги на разположение да му бъдат извършени такива изследвания, няма посочени медицински документи, че той е отказал писмено да му се взема кръв и биохимия, всичките тези дейности, които не са извършени и не са представени като кардиограми и като изследвания, влизат в противоречие с медицински стандарт „Кардиология“. И освен с тях и с основните принципи на правото на медицинска помощ – своевременност, достатъчност и качество по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, което от своя страна е довело до смъртта от повторен инфаркт на 14.08.2020г. в затвора гр. Варна. От страна на ГДИН грубо са нарушени чл.5, ал. 2 и чл.6, ал.1 от Наредба № 2 от 22.03.2010г. за условията и реда за медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода, както и на чл.140, ал.1 от ЗИНЗС. Внезапната смърт от инфаркт на сина на моята доверителка е причинена в следствие на бездействие от страна на ГДИН, която не е осигурила адекватно и ефективно медицинско обслужване на И.К.П..  Моята доверителка изключително тежко е пострадала от неговата смърт. Представени са медицински доказателства в тази насока. Поставена е диагноза „Умерено тежък депресивен епизод“ и с оглед на всички представени доказателства заедно с исковата молба, както и приложените по делото доказателства, моля да бъде уважена изцяло исковата молба, обективирана в нейния петитум и на моята доверителка да й бъдат присъдени направените по делото разноски. Моля, с оглед на голямата като обем фактология, да ми дадете възможност за предоставяне на писмени бележки. Не е станало въпрос за повторна медицинска експертиза, тъй като не ми удовлетворихте желанието да бъдат изискани нови доказателства, като медицинско досие, но не се отказвам от това. Ако бъде уважено това искане за повторна експертиза аз се отказвам от цялата тази пледоария. Поддържам си искането за повторна съдебно-медицинска експертиза от друго вещо лице. Да бъде допусната експертиза от друго вещо лице, естествено за сметка на моята доверителка. 

 С оглед изразеното становище от процесуалния представител на ищеца, съдът намира, че следва да бъде възобновено съдебното дирене, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.

 ВЪЗОБНОВЯВА съдебното дирене по делото.

 Прокурорът -  По така направеното искане не бих могла да заявя становище, тъй като аргументи за повторна експертиза не чух, за да взема становище по тях. Така защитеното в днешно съдебно заседание експертно заключение е аргументирано и мотивирано. Вещото лице отговори на абсолютно всички въпроси, които му бяха зададени, като подкрепи отговорите си с аргументация. Така направеното искане за повторна експертиза не почива на друга аргументация, така че не бих могла да взема становище.

 Адв. Д. - Тъй като уважаемият представител на Окръжна прокуратура спомена, че не се аргументирам, напротив, аргументирам се   защото от страна на ГДИН беше предоставена една медицинска документация във вид на досие. Това не е досие. Аз съм поставил в искането си освен искане за повторна медицинска експертиза, която да отговори на същите въпроси и ново искане за такова досие, подкрепено във вид на искане по чл.190 от  ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, във връзка с това, че не е спазена процедурата. Има официално задължение, то е у тях. Аз съм 100 процента сигурен и вътре трябва да има цялата медицинска документация, която е събрана за четири години в Ловеч и Троян. Това е невъзможно, докторът е направил своя извод само на този амбулаторен лист, което за мен е приемливо до някъде, защото има изследвания, които не са правени, което е в ущърб на ГДИН, но в интерес на установяване на безспорната истина, която се базира единствено и само на медицинската документация и извод на едно вещо лице, моля да бъде допусната повторна експертиза, за да знаем, че всичко е както трябва.  

 Прокурорът – Считам така направеното искане за повторна експертиза за неоснователно.

 След като съобрази становището на страните, съдът намира, че не са налице предпоставките по чл.201 от ГПК за назначаване на повторна експертиза, тъй като представеното в днешно съдебно заседание и прието от съда заключение е обосновано и не е възникнало съмнение за неговата правилност, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОСТАВЯ без уважение искането за назначаване на повторна съдебно-медицинска експертиза.

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Д. – Реалното непредоставяне на конкретизирано лично, медицинско досие на И.К.П. от ГДИН, представя в една изключително негативна светлина задължението на ГДИН да осигуряват една медицинска помощ, която да бъде изцяло обвързана с изискванията на медицински стандарт „Кардиология“. И предвид на факта, че по делото беше представена една несинтезира, една разхвърляна и неподредена медицинска документация, която обхваща медицинския статус и здравословно състояние и на други лица лишени от свобода, предполага едно неизпълнение от страна на ГДИН на задължението да бъде предоставено медицинското досие на един лишен от свобода, както при неговото настаняване в пенитенциарно заведение, така и при преместването му от един затвор в друг. Това е заложено в чл. 190 от ЗИНЗС. Това още веднъж показва, че ГДИН не са предоставили едно адекватно медицинско обслужване на покойния син на моята доверителка. Именно това бездействие на ГДИН е довело до внезапната смърт на сина на моята доверителка, което от своя страна е причинило психичната й увреда, за което има представена медицинска документация. Моля да бъде уважена исковата молба, искането в нейния петитум и да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, съобразно представения списък за разноски по чл. 80 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК. Моля за решение в този смисъл.

 Ищцата – Абсолютно съм съгласна с това, което каза моя адвокат. Само ме впечатли, че рязко спада теглото на сина ми. Аз го посетих м. януари с адвоката, в Ловеч бяхме. Той тежи над 90 кг. Само за 3-4 месеца той е смъкнал и е отишъл на 75 кг. Това явно се е отразило на здравословното му състояние. Такъв голям спад за това кратко време, говори за здравословен проблем. Аз отдих да заработя определена сума и работех в Германия. Всеки ден той ми се обаждаше по телефона. В периода 6-10 август синът ми сподели, че не се чувства добре. Каза си оплакванията и каза, че е посетил психиатъра си. Оплакванията му бяха, че откакто е постъпил във Варна никакви тренировки не е правил, надяваше се да започне работа, което горе-долу го успокоява. Имал е проблем в гърдите, имал е някакво натоварване. Аз го замолих да се обади в Шумен на д-р С., да сподели неговите оплаквания и да видим какво ще каже тя. Той каза: „Каквото и  да каже д-р С., каквото и да предпише, тук няма да го приемат. Трябва да мине през нашата психиатърка и каквото тя реши.“ Той 3 пъти е посетил кабинета й. Знам, че тя му е правила изследвания, знам, че тя му е мерила и кръвното, но тук нищо не се показа. Той ми споделяше всеки ден. Той е лекар по професия, той никога няма да откаже да си направи изследвания, пълна кръвна картина. Той е изключително стриктен и знам, че в ЗО „Атлантик“ в Троян 2018г. той няма нито един преглед. Аз го питам: Добре ли си И., как са нещата? Това е клон на затвора в Ловеч и там има цех, в който работят затворниците. Тогава той ми каза: „Знаеш ли, че тук който се удари, който нещо има рана, обикновено ме ползват мен да почистя раната, да зашия раната, щипка на сложа. Имам заповед за работа, но не ме допускат до работно место.“  За този период от 5 години той има повече от 5-6 молби след като е издадена заповед за работа. Просто моли да го допуснат до работното место. В Троян, където показват амбулаторния дневник, за няколко подписа аз се съмнявам, това не са негови подписи, това касае  2016- 2017г. През 2018г. няма нито един негов подпис. Посетил е здравното заведение в Ловеч или психоболницата през 2016г., както отбелязва вещото лице, и бях се притеснила много защо е в тази психоболница и той казва: „ В килията където сме, просто сложиха едно момче, което създава психични проблеми, натоварва ме. Няма да издържа, ще го набия и ще си създам проблеми. Те са го изпратили с някаква цел, той ми създава психологичен проблем“. За да бъда убедена в това, което ми казва И. аз се обадих на  д-р Н., главния лекар на психоболница Ловеч, да ме приеме. И той ми казва съвсем спокойно, че знае какво прави, че той просто избягва един момент, в който на него ще му създаде проблем, че той няма да издържи на това натоварване. Възможно е д-р Н. да се е намесил в управата на затвора в Ловеч и след една седмица той е върнат, но лицето е отстранено от тази килия. То определено е изпратено за да създава проблеми. В затвора „Атлантик“ той е извадил всички входирани молби за работа, но не е допуснат. 2020г., премествайки го в затвора във Варна, аз в началото на м. август говорих с него и той ми каза, че има изгледи до 15-20 дена да започне работа. „Социоложката мина, разговаряхме. Накараме да си направя молбата, но аз имам проблеми. Не се чувствам добре и затова посещавам психиатър.“ От него знам, че е имал високо кръвно. И сега аз не видях записано, не видях амбулаторен лист. На всяко число сутринта в 11 часа той ми се обажда по телефона. Това е в периода 6-10 август 2020г. На 13.08.202г. в 11 часа аз говорих с него и тогава му предложих да се обадя на д-р С. в Шумен да споделя какво чувства той. Тя е психиатър. Тогава И. ми каза: „ Не е необходимо да занимаваш С., защото няма да разрешат нито едно лекарство, което С. ти каже да го  внесеш.“ Аз не се обадих на С. и той в 11 часа на 13- ти чакаше психоложката да разговарят за работата, която ще му бъде възложена. Той  следобеда по принцип не ми се обажда, на 14-ти целия ден чакам, той не се обади и вечерта се обадиха, че той е получил тази криза и станалото. Но за период от една седмица той е имал оплаквания, посещавал е лекарката, разговарял е и с личния лекар, а нищо от това аз не видях в материалите на вещото лице. Аз продължавам терапията с Тритико и Атаракс. Аз на 13-ти вечерта, време около 2 часа в Германия, тук е било около 1 часа, сънувах страхотен сън. Чувам И. като вика, ама толкова близко го чувам. Събудих се, седнах, почнах да се щипя, защото аз съм в Германия, той е в България и повече не можах да заспя. Целият ден на 14- ти го чакам. Аз го сънувах, че той вика за помощ. На 14 – ти вечерта ми се обадиха, екстрено се прибрах в България. От тази дата 14.08., сега на 14 май стават девет месеца, аз всяка вечер в 1:30 ч. се събуждам, викът продължава, отивам в неговата стая и стоя. Това са 9 месеца. Продължавам да вземам Атаракс. Д-р С. ми каза „само при нужда“, ама как като аз винаги имам нужда и най-важното, че аз чувам вика. Чувам, че той ме вика, събуждам се, поглеждам часовника, отивам в неговата стая, стоя до леглото му, с часове стоя и вече сутринта е дошла. Това са ми ето на 14 май стават 9 месеца.

 Адв. Д. - За мен, ако се бяха спазили всички изисквания от страна на ГДИН за осигуряване на едно безкомпромисно и адекватно медицинско обслужване, инфарктът на сина на моята доверителка можеше  да бъде предотвратен. Той беше с медицинско образование и едва ли би се оставил да откаже кръвна картина или пък каквото и да е било, дори да е бил безсимптомен. Не се знае кога го е получил този инфаркт. Ясно е стар инфаркта, но ако ГДИН бяха спазили всички законови изисквания за спазване на една нормална медицинска практика и това лице да бъде обслужено медицински, както всяко едно здравноосигурено лице, този инфаркт щеше да е предотвратен, защото той няма къде да избяга, защото той няма как да откаже един нормален скрининг, който е задължителен, ежегодно да му  бъдат правени пълни изследвания. Това го има в ЗИНЗС, както и в Наредбата за обслужване на лицата лишени от свобода.

 Прокурорът – Считам така предявената искова претенция за неоснователна, като аргументите ми за това са следните: в приетата в днешно съдебно заседание съдебно-медицинска експертиза, видно от заключението на вещото лице и показанията му в днешно съдебно заседание, няма причинно-следствена връзка от действия или бездействия на затворническата администрация от настъпилия резултат. Вещото лице заключава, че лицето в пенитенциарното заведение е било безсимптомно. Също така заключава, че насочващи изследвания биха могли да се направят, евентуално биохимичен анализ. Не поставям под съмнение отказа на лицето, тъй като в днешно съдебно заседание вещото лице посочи документи, от които е видно, че на лицето са назначени такива изследвания, разчете съответните кодове и назначаването им. Също така вещото лице, относно  заключението по поставените му пет въпроса, липсва документация, не може да отговори на някои от въпросите, защото представената от затворническата администрация документация е непълна за неговите изводи, които той е направил. Предвид всичко изложено моля за Вашето решение.              

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения   срок.

 Дава възможност за представяне на писмени бележки в 7 дневен срок.

 Заседанието приключи в 12:30  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

            Административен съдия:  

                                                             

                                                   Секретар: