Според влезлия в сила на 12.07.2006 г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища.

    С обособяването на административните съдилища като самостоятелни България застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-членки на Съюза има такива съдилища. А чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас.

 

 Организация на работата на Административен съд гр. Шумен считано от 14.05.2020 год.

Заповед № РД-11-100 Шумен, 14.05.2020 ; Заповед № РД-11-101 Шумен, 14.05.2020 

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

 

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ

ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО 07.01.2021 Г. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, САЙТЪТ НЯМА ДА СЕ ПОДДЪРЖА

ПОВЕЧЕ И/ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕГО.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ШУМЕН има нова интернет страница на адрес:
https://shumen-adms.justice.bg/

 

 

 Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове

Правила за входяща кореспонденция, призовки и съобщения по електронен път

Заявление за електронно призоваване